Header VN

Bối cảnh

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp

-------------------

 

flag

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp (hay còn gọi là Hội nghị Hợp tác phi tập trung Việt - Pháp) là hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp được khởi nguồn từ năm 1989 với việc thành lập mối quan hệ đối tác giữa vùng Ile-de-France và thành phố Hà Nội và từ những năm 1990 hình thức hợp tác này không ngừng được củng cố, phát triển và đã trở thành nét đặc thù, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa các cấp địa phương của hai nước.

Hội nghị được tổ chức đều đặn từ 2 đến 3 năm một lần để đánh giá, tổng kết theo định kỳ hiệu quả hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp và đề ra phương hướng hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996 tại thành phố Lille – Pháp và kể từ năm 2005 Hội nghị được tổ chức luân phiên giữa các tỉnh/thành phố của Việt Nam và Pháp.

Đến nay, đã có 02 địa phương Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này là Tỉnh thừa Thiên Huế (Hội nghị lần thứ 6, tổ chức năm 2005), thành phố Hải Phòng (Hội nghị lần thứ 8, tổ chức năm 2010). Hội nghị lần 10 sẽ do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức vào năm 2016.

Kể từ sau Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt Nam – Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng (05-06/11/2010), các địa phương Việt Nam ngày càng chủ động.

Hội nghị hợp tác phi tập trung lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 09-12/6/2013 tại thành phố Brest (Pháp) với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố Việt Nam và 22 địa phương, tổ chức của Pháp. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm lớn. Tại Hội nghị, một số địa phương Việt Nam và Pháp đã ký kết các thỏa thuận hợp tác và các dự án ODA. Bên lề Hội nghị, nhiều địa phương đã gặp gỡ, trao đổi với các địa phương Pháp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như mở rộng tiềm năng hợp tác.

Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược từ tháng 9/2013, sau hơn 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Việc tổng kết, đánh giá hiệu quả hợp tác phi tập trung giữa hai nước, từ đó làm cơ sở để hai nước triển khai thực chất và hiệu quả các nội hàm của Đối tác chiến lược, nhất là trong tình hình yêu cầu về hợp tác kinh tế giữa các địa phương hai nước ngày càng được quan tâm. Việc tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 10 là dịp để hai bên cùng nhau suy ngẫm làm thế nào để cuộc gặp gỡ này trở thành một điểm hữu ích và đưa quan hệ hợp tác đi theo chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn. Đồng thời qua Hội nghị này, hai bên cùng có nhiệm vụ phải định hình được cho những hoạt động trao đổi trong tương lai sao cho phù hợp với những ưu tiên phát triển của hai nước. Điều này là cơ sở để các bên tin vào triển vọng của việc triển khai hình thức hợp tác rất đa dạng, năng động này.

Thông tin các kỳ Hội nghị từ năm 2005 đến nay:

- Năm 2005: Hội nghị lần thứ 6 tại thành phố Huế – Việt Nam.

- Năm 2007: Hội nghị lần thứ 7 tại thành phố Montreuil – Pháp.

- Năm 2010: Hội nghị lần thứ 8 tại thành phố Hải Phòng – Việt Nam.

- Năm 2013: Hội nghị lần thứ 9 tại thành phố Brest – Pháp./.

XS Cần Thơ
Vietcombank
00270767