Header VN

Thông tin liên hệ

 

 

Đầu mối liên hệ: 

 

Nội dung các hoạt động Ngườiliên hệ Địa chỉ E-mail
Đăng ký Ban Tổ chức This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đầu mối phía Pháp

Cơ quan hợp tác địa phương Pháp (CUF):

Cô Camille Borella

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐSQ Việt Nam tại Pháp:

Ông Ngô Lê Văn (Tham tán) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chương trình Hội nghị

Bộ Ngoại giao VN:

Cô Nguyễn Thị Thu Hà (Chuyên viên)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sở Ngoại vụ Cần Thơ:

Cô Trần Hoài Nguyên Hồng Phượng (Chuyên viên)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Những ngày văn hóa Việt – Pháp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Ông Nguyễn Thiện Thành

Phó Trưởng Phòng Quản lý du lịch

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: + 84 0918.710.232

Hội chợ Quốc tế Việt – Pháp

Bà Võ Thị Thu Yên

(Trưởng phòng Hội chợ triển lãm và Dịch vụ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +84 0982 789 676

Tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại Việt – Pháp

Ông Nguyễn Duy Tùng

(Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: +84 0982 449 550

Thông tin chỗ ở

Cô Phan Tố Như

(Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khách sạn Mường Thanh

Cần Thơ

Ông Trần Bá Tòng

(Phó Tổng giám đốc Khách Sạn Mường Thanh Cần Thơ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biên dịch tài liệu

Ông Dương Nguyễn Quốc Vinh

Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch Quốc gia – Bộ Ngoại giao

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0916 607 865

 

Đầu mối liên lạc của các cặp địa phương đồng chủ trì các chuyên đề:

1. Hợp tác Kinh tế - Du lịch:

+ Brest Metropole

Catherine Falhun

Tel: +33 2 98 33 52 99

+ Hải Phòng:

Sở Ngoại vụ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo – Chuyên viên

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 0904 634 631

2. Giáo dục – Y tế:

+ Toulouse

Isabelle Durou

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +33 5 61 22 21 39

+ Hà Nội:

Sở Ngoại  vụ Hà Nội

Ông Nguyễn Lam – Phó phòng Hợp tác Quốc tế.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 0902 251 350

3. Môi trường, Biến đổi khí hậu và Nông/Ngư nghiệp:

+ Seine Saint Denis

Mr. Nicolas Bouroumeau

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Cần Thơ:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Minh Thế - Phó Giám đốc

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng Công tác biến đổi khí hậu Cần Thơ

Ông Kỷ Quang Vinh

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Phát triển đô thị:

+ Ille de France

Laurent Pandofi

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +33 1 53 85 62 16

+ Đà Nẵng:

Sở Ngoại vụ

Bà Nguyễn Lê Diệu Hằng – Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 0905 247 711

5. Văn hóa – Di sản:

+ Nimes:

Jean Albert Chieze

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Thừa Thiên Huế:

Sở Ngoại vụ

Ông Trần Công Phú –  Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 0913 458 090./.

 

 

 

XS Cần Thơ
Vietcombank
00264159